De ontdekking van de hemel

Het uitgangspunt van het boek is uiterst humoristisch en, zoals wel vaker bij Mulisch, ronduit een vondst.

Hij beschrijft hoe er onrust in de hemel is ontstaan doordat de mensen sinds enkele honderden jaren teveel macht zouden hebben gekregen, waardoor de invloed van God - ‘de Chef’ zoals hij in de roman heet - bedreigd zou worden. Door de vooruitgang van de technologie zijn de mensen immers niet alleen in staat voet op de maan te zetten - iets waarover vroegere generaties alleen maar konden dromen - maar kunnen ze dat bovendien terwijl een groot deel van de mensheid, in comfortabele leunstoelen gezeten, via het televisiescherm toekijkt. Met behulp van de Westerbork Synthese Radio Telescoop kunnen verder allerlei tot dusver verborgen hoeken van het heelal verkend worden.

Daarnaast kunnen we een kijkje nemen in ons meest intieme binnenste, zonder dat daarbij het mes van een chirurg gehanteerd hoeft te worden. Bovendien zijn de mensen in staat de hele planeet waarop ze wonen te vernietigen, iets wat vroeger alleen aan God voorbehouden was. Gods almacht lijkt dus nog nauwelijks opgewassen tegen het technisch kunnen van de mens en daarom wordt er in de hemel over gedacht in dit proces in te grijpen.

Een reactie plaatsen